Jakość » Polityka bezpieczeństwa żywności

Strategicznym celem działalności firmy SUPPLELAB Sp. z o.o. Sp.k. jest zapewnienie najwyższej jakości wykonywanych usług, spełniających potrzeby i oczekiwania Klienta przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego oferowanych produktów.

W tym celu opracowano i wdrożono w Firmie system zapewnienia bezpieczeństwa żywności oparty na wymaganiach normy ISO 22000.

Firma uznając powyższą deklarację jako istotę prowadzonej działalności ustanawia poniższe cele strategiczne:

  • skuteczne identyfikowanie potrzeb i rozpoznawanie oczekiwań klientów zewnętrznych i wewnętrznych oraz wspomaganie ich swoim doświadczeniem,
  • prowadzenie wszystkich procesów w sposób ustalony, udokumentowany i nadzorowany zgodnie z zasadami określonymi w uregulowaniach systemu ISO 22000,
  • stałe podnoszenie kompetencji i świadomości wszystkich pracowników firmy,
  • współpracę z kontrahentami opartą na poszanowaniu interesu obydwu stron z jasnym określeniem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego produktów trafiających do klienta docelowego,
  • przestrzeganie przepisów prawnych obowiązujących Firmę,
  • stałe doskonalenie dla realizacji wszystkich powyższych celów.

Naszą dewizą jest traktowanie Klientów i Dostawców w sposób przyjazny, z pełnym szacunkiem i zaufaniem, przy zachowaniu wymagalności we wzajemnych zobowiązaniach. Kierownictwo przedsiębiorstwa zapewnia, że niniejsza polityka jakości jest znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników.

food_safety_policy_sig