Jakość » Systemy kontroli jakości

Nasz nowoczesny zakład produkcyjny posiada wdrożony i certyfikowany przez DEKRA Certification GmbH System Zapewnienia Bezpieczeństwa Żywności według normy ISO 22000:2018. Jest on zgodny z wymaganiami HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) oraz dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) i dobrej praktyki higienicznej (GHP). Nasza firma znajduje się pod ciągłym nadzorem Głównego Inspektoratu Sanitarnego, spełnia wszystkie wymagania prawne i jakościowe związane z procesem produkcji oraz wprowadzaniem do obrotu suplementów diety.

HACCP, GMP, GHP

Zagadnienie jakości jest dla nas bardzo istotne, dlatego stosujemy zasady GMP na każdym etapie produkcji. To rdzeń naszej działalności, od którego zależy nie tylko nasze powodzenie w biznesie. Jako producent kontraktowy mamy bezpośrednio wpływ na sukces komercyjny naszych klientów. To ogromna odpowiedzialność, dlatego kontrolę jakości produkowanych przez nas suplementów diety zawsze traktujemy bardzo poważnie, dokładnie tak jakbyśmy wytwarzali je dla siebie. Nie stosujemy taryfy ulgowej dla żadnych niezgodności, biorąc jednocześnie pełną odpowiedzialność za jakość, stabilność i bezpieczeństwo przekazywanych klientom wyrobów.

Zgodność ze specyfikacją
Dzięki podejściu Quality Control by Design każdy wyrób jest bezpieczny i zgodny ze specyfikacją.

Zapewnienie jakości nie jest dla nas jedynie pustym sloganem czy prawnym obowiązkiem przedsprzedażowej kontroli wyprodukowanych suplementów. Ich wytwarzanie należy traktować w ujęciu holistycznym już na etapie projektowania całego ciągu procesów technologicznych. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie wyeliminować wszystkie potencjalne błędy i zminimalizować ryzyko występowania niezgodności. Absolutnie każdy etap ma znaczenie, począwszy od przyjęcia i kontroli materiałów wejściowych, przez naważanie i mieszanie składników, transfer wyrobów pośrednich w obszarze wydziału produkcyjnego, proces konfekcjonowania, a skończywszy na wydaniu wyrobów gotowych z magazynu. To kompleksowe podejście określamy jako QCBD – Quality Control by Design – zaprojektowanej kontroli jakości. Wszystko po to, aby każdy produkt opuszczający naszą fabrykę był w 100% zgodny ze specyfikacją i bezpieczny.

Dzięki temu klienci obsługiwani przez SUPPLELAB mogą być pewni, że suplementy jakie otrzymują nie są wynikiem przypadkowej formulacji, lecz starannie zaprojektowanego składu. Ich wytwarzanie przebiega natomiast z wyjątkową dbałością o najdrobniejsze detale. Historia każdego opakowania może być prześledzona na podstawie numeru partii, który doprowadzi nas do rejestrowanych parametrów produkcyjnych, wykorzystanych surowców, ich dokładnej specyfikacji oraz wyników badań laboratoryjnych na podstawie których został on zwolniony do sprzedaży.

Śledzenie numerów partii
Historia każdego opakowania może być w pełni prześledzona na podstawie numeru partii wyrobu.

Kontrola wszystkich procesów technologicznych we własnym zakładzie jest kwestią optymalnej organizacji pracy i ustawicznego doskonalenia. Są jednak czynniki wpływające bezpośrednio na jakość wyrobu będące wynikiem pracy innych jednostek. Mowa tutaj o surowcach – podstawowych składnikach każdego suplementu wytwarzanego przez SUPPLELAB.

Przy wyborze dostawców nie kierujemy się wyłącznie ceną. Jakość surowców przekłada się bezpośrednio na najwyższą wartość i bezpieczeństwo wytwarzanych przez nas suplementów. Nie każdy może zostać dostawcą SUPPLELAB. Współpracujemy tylko z zaufanymi producentami najwyższej jakości komponentów z całego świata. Mimo starannego doboru partnerów biznesowych każda partia surowca, zanim zostanie dopuszczona do produkcji, musi spełnić restrykcyjne wymogi ściśle określone przez naszych specjalistów.

Współpraca tylko z zaufanymi partnerami
Dobór odpowiednich surowców przekłada się na wysoką jakość i bezpieczeństwo wytwarzanych suplementów.

Dział jakości we współpracy z zewnętrznym, akredytowanym laboratorium badawczym, kontroluje surowce i gotowe produkty, aby zawartość opakowania w 100% odpowiadała deklaracji na etykiecie. Szczegółowej analizie podlegają dostarczane surowce, produkty pośrednie oraz wyroby gotowe. Pozwala nam to zachować pełną zgodność ze specyfikacją pod kątem czystości, kompozycji produktu oraz wszystkich parametrów fizykochemicznych. Metody bieżącej kontroli jakości pozwalają nam utrzymać wszystkie pożądane cechy produktu. Eliminują zagrożenia dla jego stabilności nie tylko bezpośrednio po wytworzeniu, ale także w trakcie całego cyklu życia.

Kontrola wszystkich procesów technologicznych
Kontrola jakości odbywa się na każdym etapie – dokładnie sprawdzamy surowce, półprodukty i wyroby gotowe.

Przywiązujemy także olbrzymią uwagę do warunków w jakich powstają nasze suplementy. Dbamy o czystość pomieszczeń produkcyjnych, w których stale kontrolujemy temperaturę i wilgotność. Nasi pracownicy przestrzegają rygorystycznych zasad higieny, ograniczając do minimum ryzyko bezpośredniego kontaktu z produktem i jego kontaminacji. Wszyscy operatorzy stosują się do szczegółowych instrukcji stanowiskowych, a dokumentacja procesowa podlega stałej kontroli przez wdrożony system obiegu danych.

Kontrolowane warunki
Stale monitorowane warunki pozwalają zapewnić maksymalną stabilność i trwałość każdego produktu.

Naszą najlepszą rekomendacją są opinie klientów. SUPPLELAB jako godny zaufania partner biznesowy zdobył wśród nich reputację producenta najwyższej jakości suplementów diety, wyróżniających się innowacyjnością i bezkompromisową dbałością o każdy szczegół.